We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

 
Lekární
 
Krajín
 
Tovarových položiek
 
Zamestnancov

Logistika

Rýchle a efektívne spracovanie zákazníckych objednávok spolu s častými a spoľahlivými dennými rozvozmi sú prioritou firemnej logistiky.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s., svojimi 4 modernými distribučnými centrami a jednou centrálnou zásobnou lokalitou pre konsignačné a colné sklady s celkovou výmerou takmer 30 000 m2 spĺňa najvyššie európske štandardy na skladovanie a manipuláciu s liekmi.

Optimalizácia vnútorných logistických procesov je založená na kvalitnom riadiacom skladovom systéme. Moderná skladová technológia, riadený dopravník, skenery, baliace a manipulačné systémy, to všetko zabezpečuje rýchle spracovanie prijatých objednávok zákazníkov a ich expedíciu do 30 minút.

Záruku každodennej stabilnej kvality dodávok dáva permanentná inventarizácia skladov, riadenie kvality, efektívna výstupná kontrola a školený personál. Optimálne rozloženie distribučných skladov v jednotlivých regiónoch Slovenska prispieva k jedinečnej kvalite služieb v oblasti doručovania zásielok.

 
Počet distribučných centier
 
Počet zákazníkov
 
Počet položiek (závisí od lokálnej trhovej situácie)
 
Zákazníci Pharma Services
 
Počet zamestnancov spolu
 
Výnos

Tovar je dodávaný v 2-6 denných rozvozoch v závislosti od vzdialenosti jednotlivých odberných miest. Rozvoz tovaru zabezpečuje 112 distribučných vozidiel a 8 kamiónov, ktoré každý pracovný deň najazdia viac ako 28 000 km.

Každý deň spracujeme viac ako 4000 objednávok, obslúžime v priemere 1 100 odberných miest a našim zákazníkom doručíme viac ako 12 000 zelených prepraviek s tovarom po celom Slovensku.

Obchodné centrá

Prostredníctvom troch obchodných centier strategicky rozmiestnených v rámci slovenských regiónov je spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. svojim zákazníkom vždy nablízku.

OC ZÁPAD

Kinčeš Viktor
mail.: viktor.kinces@phoenix.sk
tel.: 0903/426 384

Ing. Miko Ľubor
mail: lubor.miko@phoenix.sk
tel.: 0903/703 512

Rigóová Katarína
mail: katarina.rigoova@phoenix.sk
tel.: 0903/282 694

Mgr. Ševčovičová Lenka
mail: lenka.sevcovicova@phoenix.sk
tel.: 0910/927 020

OC STRED

Ing. Hlásny Miroslav
mail: miroslav.hlasny@phoenix.sk
tel.: 0903/431 080

Vrabec Marian
mail: marian.vrabec@phoenix.sk
tel.: 0903/644 784

Gregor Adrián
mail: adrian.gregor@phoenix.sk
tel: 0910/828 816

OC VÝCHOD

Mgr. Čorbová Kvetoslava
mail: kvetoslava.corbova@phoenix.sk
tel.: 0910/701 327

PaedDr. Maňák Jozef
mail: Jozef.Manak@phoenix.sk
tel: 0903/787 472

Martin Kohút
mail: kohut@phoenix.sk
tel: 0910/927 025