We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

Služby

PHOENIX ako jedna z najväčších distribučných spoločností v rámci Európy, so širokým pokrytím jednotlivých trhov, ponúka výrobcom a dodávateľom služby v týchto oblastiach :

 • Komunikácia a formálne zastupovanie pred inštitúciami liekovej politiky
 • Príprava a podanie žiadostí o zaradenie lieku a iných konaní
 • Vyjednávanie dohôd s Ministerstvom zdravotníctva SR
 • Pricing, príprava a podanie cenových návrhov, referencovanie
 • Analýza a poradenstvo pri zmenách legislatívy
 • Poradenstvo pri tvorbe stratégií

PRÍJEM TOVARU

 • Elektronická notifikácia príjmu zásielky
 • Monitoring teploty počas transportu, vyhodnocovanie teplotných záznamov
 • Karanténny režim
 • Colná deklarácia, zabezpečenie colného dlhu
 • Hlásenie pre Intrastat
 • Dovozné licencie/povolenia
 • Reklamácie pri príjme

SKLADOVANIE A VYCHYSTÁVANIE

 • Evidencia skladových transakcií
 • Manipulácia produktov v špeciálnom režime: chladový reťazec, omamné a psychotropné látky
 • Teplotný monitoring
 • Vzorky
 • Inventarizácia
 • Riešenie reklamácií/skryté vady
 • Hygienický režim, sanitácia, dezinsekcia a deratizácia
 • Reklamácie zákazník – výrobca
 • Colný sklad
 • Poistenie skladu
 • Manažment expirácií – kontrola, zmrazenie
 • Fakturácia dodávok na lekárne a sekundárnych distribútorov spojená s riešením pohľadávok
 • Špeciálny režim dodávok – dodávky na meno pacienta a pod.
 • Klinické štúdie - servis
 • Certifikovaná výroba: prebaľovacie /etiketovacie služby, výroba setov
 • Certifikovaná likvidácia znehodnotených produktov
 • Služby zodpovedného farmaceuta
 • Farmakobdelosť
 • Riadenie rizík kvality
 • Sťahovanie z trhu / vrátený produkt
 • Poradenstvo v oblasti kategorizácie a cenotvorby
 • Realizácia transferových objednávok reprezentantov výrobcu získaných z lekární prostredníctvom elektronických nástrojov (transfershop PHOENIXu, e-ordering PharmInfo, transferové objednávky z CRM výrobcu)
 • Služby zamerané na B2B obchodovanie
 • WebServices pre získavanie predajných dát z lekární; týka sa produktov zaradených do marketingových projektov
 • Generovanie rôznych typov reportov podľa požiadaviek
 • Počítačový systém plne validovaný v súlade s GAMP
 • Online prepojenie s obchodnými partnermi prostredníctvom WebServices/FTP zahrňujúce:
  • Zákaznícku objednávku
  • Dodací list (pre lekáreň)
  • Nákupnú objednávku
  • Dodací list (od výrobcu) - šarža, exspirácia
  • Stav skladu
  • Elektronickú faktúru – PDF+XML
  • FTP interface pre SAP
 • Poradenstvo ohľadne marketingových aktivít (v zmysle realizovateľnosti, efektívnosti)
 • Aktívna podpora prostredníctvom telemarketingu
 • Informovanie lekární o prebiehajúcich marketingových aktivitách elektronickými kanálmi
 • Letáky distribuované na lekárne s dodávkami
 • Leták Extra Prizma – mesačník určený pre lekárne, ideálny pre informovanie o novinkách na trhu voľnopredajného sortimentu, o výrazných zľavách a akčných baleniach
 • Automatický výdaj akciových produktov
 • Letákové akcie určené na voľnopredajný sortiment pre konečného spotrebiteľa
 • Vzdelávacie aktivity pre lekárne
 • Špecializované súčasti projektu PARTNER:
 • Space Management
 • TOP Produkty
 • Aktiv Plus
 • Vernostný program a eshop pre lekárne
 • Elektronické objednávanie liekov

Uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou

Poskytneme skúsený a úspešný tím
Členovia nášho tímu majú dlhoročné skúsenosti a výrazné úspechy v komunikácii s našimi zákazníkmi

Intenzívne a efektívne podporíme predaj produktov u top zákazníkov spoločnosti PHOENIX
TOP zákazníci – lekárne zaradené do zákazníckeho programu PARTNER zabezpečujú cca 90% nášho obratu vo verejných lekárňach

V spolupráci s Vami pripravíme ponuku na mieru, ktorá zaujme našich zákazníkov.

Využijeme pozitívne skúsenosti z pilotného projektu ako aj z iných krajín PHOENIX Group, kde sa táto služba úspešne realizuje.

Referencie z pilotného projektu

Predávať zdravotnícke produkty na trhu s náročnými požiadavkami si vyžaduje inteligentný prístup. Cieľom našej spoločnosti BETA plus je uspokojiť potreby zákazníkov. Pilotný projekt „ Outsourcing reprezentantov“ firmy PHOENIX nám pomohol naplniť naše ciele v prezentácii produktov, informovanosti o ich kvalite a výhodách, ale aj naše predajné ciele. Naša spolupráca s predajným tímom bola profesionálna a flexibilná. Vyzdvihnúť chcem najmä angažovanosť a ústretovosť tímu na naše požiadavky. Pilotný projekt hodnotím ako úspešný, bola to dobrá investícia pre náš biznis, ktorý naplnil naše potreby a ciele.
Jaroslav Petro, BETA plus s.r.o.

Ďakujem Vám v mene spoločnosti Hartmann-Rico za dobre zorganizovanú akciu. Som rád, že spoločnosť Hartmann-Rico bola zaradená do nového projektu a pevne verím, že v tejto spolupráci budeme pokračovať aj v podpore ďalších našich produktov.
Michal Bartoň, Hartmann-Rico

Rád by som Vám touto cestou poďakoval za spoluprácu pri predaji produktu JODAQUA. Našu vzájomnú spoluprácu hodnotím ako veľmi profesionálnu, všetko prebiehalo podľa dohody. Teším sa na ďalšie pokračovanie spolupráce.
Ing. Emil Andrejčák, AVEFLOR SK, s.r.o.

Profitujte aj Vy z toho, že my poznáme našich zákazníkov a máme ich dôveru.