We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

Doručujeme zdravie

Skupina PHOENIX zaisťuje dodávku liekov a zdravotníckych pomôcok na správne miesto v správny čas v 25 európskych krajinách, pričom je jednotkou na trhu nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, Taliansku, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Srbsku,

Krajiny

Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Čierna Hora, Kosovo, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Poľsko, Švédsko, Švajčiarsko, Srbsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko

Skupina PHOENIX je zodpovedným partnerom, ktorý stavia svoju obchodnú politiku na vzťahoch založených na dôvere svojich obchodných partnerov. Poskytuje vynikajúce služby v oblasti dodávky liekov a ponúka podporu vo forme konzultačných služieb pre lekárnikov, moderného systému spravovania zásob a širokého spektra ďalších služieb.

Politikou PHOENIX-u je správať sa decentralizovane v každej krajine v závislosti od trhových pravidiel, politických okolností, mentality a ostatných trhových špecifík.

Výsledkom je bohatá základňa vedomostí, ktorá vznikla výmenou skúseností medzi krajinami, a tieto vedomosti sa stávajú dostupnými ľuďom všade v Európe. Naši zamestnanci pomáhajú, radia a poskytujú podporu viac než pol miliónu ľudí každý deň tým, že odpovedajú na otázky týkajúce sa liekov a zdravia.

Vieme, že úspech našich zákazníkov je aj naším úspechom!

 
Počet distribučných centier
 
Počet zákazníkov
 
Počet položiek (závisí od lokálnej trhovej situácie)
 
Zákazníci Pharma Services
 
Počet zamestnancov spolu
 
Výnos
Phoenix GROUP