We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

Obchodní reprezentanti

OC ZÁPAD

Kratochvílová Iveta
email: iveta.kratochvilova@phoenix.sk
mobil: 0911/035 677

Ing. Miko Ľubor
email: lubor.miko@phoenix.sk
mobil: 0903/703 512

Mgr. Ševčovičová Lenka
email: lenka.sevcovicova@phoenix.sk
mobil: 0910/927 020

PhDr. Topoľská Daniela
email: Daniela.Topolska@phoenix.sk
mobil: 0903/286 010

OC STRED

Gregor Adrián
email: adrian.gregor@phoenix.sk
mobil: 0910/828 816

Babinčák Martin
email: martin.babincak@phoenix.sk
mobil: 0949/212 661

OC VÝCHOD

Mgr. Čorbová Kvetoslava
mail: kvetoslava.corbova@phoenix.sk
tel.: 0910/701 327