We deliver health

Doručujeme zdravie po celom Slovensku

Obchodní reprezentanti

OC ZÁPAD

Kratochvílová Iveta
mail: iveta.kratochvilova@phoenix.sk
tel.: 0911/035 677

Kinčeš Viktor
mail.: viktor.kinces@phoenix.sk
tel.: 0903/426 384

Ing. Miko Ľubor
mail: lubor.miko@phoenix.sk
tel.: 0903/703 512

Rigóová Katarína
mail: katarina.rigoova@phoenix.sk
tel.: 0903/282 694

Mgr. Ševčovičová Lenka
mail: lenka.sevcovicova@phoenix.sk
tel.: 0910/927 020

PhDr. Topoľská Dana
mail: Daniela.Topolska@phoenix.sk
tel.: 0903/286 010

OC STRED

Vrabec Marian
mail: marian.vrabec@phoenix.sk
tel.: 0903/644 784

Gregor Adrián
mail: adrian.gregor@phoenix.sk
tel: 0910/828 816

Fraňa Roman
mail: roman.frana@phoenix.sk
tel.: 0911/357 284

OC VÝCHOD

Mgr. Čorbová Kvetoslava
mail: kvetoslava.corbova@phoenix.sk
tel.: 0910/701 327

PaedDr. Maňák Jozef
mail: Jozef.Manak@phoenix.sk
tel: 0903/787 472

Martin Kohút
mail: m.kohut@phoenix.sk
tel: 0910/927 025

Babinčák Martin
mail: martin.babincak@phoenix.sk
tel: 0949/212 661